bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zimní studnařská pěna do -15°C

Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet. Umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15°C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40323STUDZimní studnařská pěna do -15°C 750ml215,9412Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou.
+ Rychle vytvrzující.
+ Mrazuvzdorná – aplikovatelnost do -15°C.
+ Vysoká plnicí a izolační schopnost.
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 60 - 90 minut (při 20 °C), Vytvrzení 5 – 24 hod.
Aplikační teplota
-15 °C až +25 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
10 minut (při 20°C)
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožmí reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.