bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Reklamační řád

Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně obchodnímu zástupci prodávajícího anebo na reklamační oddělení prodávajícího na elektronickou adresu: reklamace@metrum.cz.   

Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, je povinen ihned – nejpozději však do 24 hodin od dodání zboží, uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případě plnění přepravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost, případně poškození) podle přiloženého přepravního listu. Pokud je takto zjištěno poškození zásilky při převzetí dodávky zboží, sepíše kupující s pracovníkem přepravní služby protokol o škodě a poté, bez zbytečného odkladu nahlásí tuto skutečnost v rámci reklamace na email: reklamace@metrum.cz. K této reklamaci přiloží kupující i fotografie poškozeného zboží a / nebo obalu zásilky (karton/paleta). Reklamované zboží zašle kupující na základě dohody s prodávajícím na adresu sídla prodávajícího, a to společně s průvodním dokladem. K likvidaci poškozeného zboží může dojít až po ukončení reklamačního řízení. Reklamace bude vyřízena nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů. V této lhůtě bude kupující informován o výsledku reklamace a reklamace bude vyřešena zasláním náhradního zboží (případně jeho doplněním), dobropisem nebo nebude uznána.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.