bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zimní pistolová pěna MEGA70

Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, s rozšířenou možností použití při nízkých teplotách pod 0°C až do -12°C!

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40325MZZimní pistolová pěna MEGA70 870ml433,5412Ano

Cena celkem:
0

Popis

Kvalita pěny při teplotách až do +35 °C je nezměněna. Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení a vydatnost. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren neměkčené PVC apod. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům. Vhodná pro vyplňování spár, montáž okenních a dveřních rámů. Izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů a dutin ve stěnách. Protihluková izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů. Tepelná izolace střech. Utěsňování prefabrikovaných dřevěných prvků montovaných staveb apod.

+ Nízká expanze.
+ Extra vysoká výtěžnost.
+ Netrpí křehkostí při velmi nízkých teplotách.
+ Kvalitní rovnoměrná struktura.
+ Možnost ořezání 30min.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 30 minut (při 20 °C) a 140 minut (při -12 °C), Vzduchová neprůzvučnost > 58 dB
Aplikační teplota
-12 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 5 minut při 20°C a 65% R.H.
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol.H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H332 Zdraví škodlivý při vdechování.H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H351 Podezření na vyvolání rakoviny.H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.