bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zimní pistolová pěna do -15°C RL

Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní a prahů, prostupů chrániček při teplotách pod 0°C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40324RLZimní pistolová pěna do -15°C RL 750ml261,0312Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Izolace potrubních systémů. K vyplňování montážních prostorů mezi panely, střešním oknem a krytinou, také dutin mezi příčkami, stropem a podlahou, lepení polystyrenu. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty). Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Rychle vytvrzující
+ Mrazuvzdorná – aplikovatelnost do -15°C
+ Vysoká plnicí a izolační schopnost
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov, apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 40 minut
Aplikační teplota
-15 °C až +25 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
8 - 12 minut
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.