bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zimní pěna do -15°C RL

Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní, prahů a prostupů chrániček při teplotách pod 0°C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40323RLZimní pěna do -15°C RL 750ml266,1612Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Izolace potrubních systémů či k vyplňování montážních prostorů mezi panely, střešním oknem a krytinou, nebo dutin mezi příčkami, stropem a podlahou. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do -15°C. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Rychle vytvrzující
+ Mrazuvzdorná – aplikovatelnost do -15°C
+ Vysoká plnicí a izolační schopnost
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 40 minut (při -12 °C)
Aplikační teplota
-15 °C až +25 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 8 - 12 minut (při 20°C)
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.