bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Zdicí pěna MULTI KLEBER PROFI pistolová

Zdicí vysokopenostní PROFI pěna na nosné i obdodové konstrukce a příčky. Speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci na nosné i obvodové konstrukce a příčky, zděná jádra bytových domů, plné cihly, ztracené bednění a další

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40220MKPZdicí pěna MULTI KLEBER PROFI pistolová 750ml297,7212Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Zdicí pěna na nosné i obdodové konstrukce a příčky. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

Vlastnosti
• Vysokopevnostní zdicí PUR lepidlo
• Rychlá, snadná a čistá aplikace
• Vysoká úspora času a vydatnost
• Tenkovrstvé lepení
• Barva šedá
• Pro lepení většiny stavebních materiálů
• Snadná aplikace.

Použití
• Na nosné i obvodové konstrukce a příčky
• Zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky, zděné ploty aj.
• Lepí keramické (broušené – dutinové) zdicí materiály
• Pórobetonové a vápenopískové zdicí materiály
• Plné cihly, ztracené bednění a další
• Dřevo, kov apod.

Technické parametry
• Teplota dózy pro aplikaci - nad +5°C optimální +10°C až +20°C (podchlazenou dózu nutno temperovat min 1 h při pokojové teplotě)
• Aplikační teplota -5 / +35°C
• Třída reakce na oheň F

Podklad
Podklad jako je cihelné zdivo nebo beton před lepením penetrujte přípravkem S2802A. Cihly nebo tvárnice musí být zbaveny prachu, popř. zdivo napenetrujte. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2-4 hod. Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí! Vlhkost podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny, s čím souvisí menší tuhost a větší póry. Zařízení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.

Omezení
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Při nízkých teplotách nedoporučujeme pěnu nebo podklad nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Neaplikovat na mokré podklady! Při uskladnění v nízkých teplotách doporučujeme před použitím dózu temperovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. Neprovádět za silnějšího větru!

Pokyny
Našroubovat na aplikační pistol s NBS závitem. Dózu důkladně protřepat (minimálně 30x). Nastavit aretačním šroubem požadované dávkování. Na každých 10 cm šířky zdiva by měla být aplikována 1 housenka o šířce 3 až 4 cm.

Upozornění
Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podklady zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Čistič PUR pěny nesmí přijít do styku s polystyrénem, velice rychle jej rozpouští. Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění
Materiál: ihned technickým benzínem / Čističem PU pěny
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.