bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Xylen sprej

Sprej pro odvzdušňování povrchů epoxidových pryskyřic

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9901753Xylen sprej 275ml401,421Ano

Cena celkem:
0

Popis

Sprej, sloužící jako rozpouštědlo, čistič a opravátor nátěrů. Skvěle odvzdušňuje povrchy epoxidových pryskyřic.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.