bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber WOOD

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na dřevostavby. Speciálně vyvinuto za účelem lepení a montáže lehkých izolačních materiálů, především expandovaného polystyrénu EPS a dekorativních prvků z polystyrenu.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221WTThermo Kleber WOOD 750ml253,7112Ano

Cena celkem:
0

Popis

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení polystyrenu (EPS, EPS-P, XPS aj.) k dřevěným materiálům a výrobkům na bázi dřevní hmoty jako OSB, cementovláknitým (Lafarge LaPlura, Cetris) a sádrovláknitým deskám (Farmacell). Vyniká svou flexibilitou, dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou.

+ Z jedné dózy lze přilepit až 14ks polystyrenových desek z EPS nebo XPS.
+ Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení.
+ Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram.
+ Snadná manipulace.
+ Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu.
+ Celková úspora až 50% nákladů na lepení.
+ Objemová nasákavost max. 3%.
+ Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám lepených cementovými lepidly.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy