bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber WINTER

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, ideální pro použití při očekávaných poklesech nočních teplot pod 0°C, kdy již není možné používat cementová lepidla pro lepení a montáž izolačních systémů ETICS.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40350THThermo Kleber WINTER 750ml332,4112Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Vhodné pro lepení desek z EPS ve vrstvených skladbách tzv. sendvičů při výstavbě nízkoenergetických domů. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS.

- Mrazuvzdorné – použitelnost do -15 °C.
- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek.
- Broušení a kotvení desek již po 2 - 6 hodinách od nalepení.
- Vysoká úspora času, snadná manipulace.
- Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu.
- Celková úspora až 50% nákladů na lepení.
- Výborná přilnavost k betonu, kameni, omítce, zdivu, polystyrenu, neměkčenému PVC, hrubě opracovanému dřevu, OSB deskám, cementovláknitým a sádrovláknitým deskám.
- Objemová nasákavost max. 3%.
- Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám lepených cementovými lepidly.

Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,035 W/mK
Teplota podkladu: od -7 °C
Vydatnost: až 7 m²
Přídržnost k:
- Polystyrenu~ 0,10
- Betonu~ 0,30
- OSB desce~ 0,36

Specifikace

Technická poznámka
Kotvení: V případě nočního poklesu teploty až k -15 °C je možné přistoupit k dalším technologickým úkonům až po následném zvýšení teploty okolního vzduchu nad +5 °C po dobu minimálně 6h
Aplikační teplota
až -15 °C
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.