bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber ROOF

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, PUR panelů.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221RFThermo Kleber ROOF 750ml339,1612Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na asfaltové pásy. V praxi prověřované a používané pro lepení tepelných izolací střech na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy. Vyniká dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Roky v praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střech na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy.

- Z jedné dózy lze přilepit 12 až 20 m² polystyrenových desek ( při ø 3 cm v závislosti na rovinnosti podkladu )
- Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení
- Vysoká úspora času
- Snadná manipulace

Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,035 W/mK
Teplota dózy pro aplikaci: nad +5 °C
Přídržnost k izolantům: k oxidovaným asfalt. pásům i k dalším podkladům

Specifikace

Technická poznámka
Před aplikací se důkladně seznamte s pokyny v technickém listu produktu
Aplikační teplota
0 °C až +35 °C
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy