bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber pistolová pěna

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221THThermo Kleber pistolová pěna 750ml342,6712Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborné při tvorbě obvodového pláště tzv. sendvičů u dřevostaveb (dřevo-PUR-EPS). Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

Specifikace

Ostatní
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK, Teplota dózy pro aplikaci nad +5°C, Tepelný rozsah použití +5 / +35°C, Vydatnost dózy 5 – 8 m2
Tepelná odolnost
–40 / +90°C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.