bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber pistolová pěna

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221THThermo Kleber pistolová pěna 750ml324,8112Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborné při tvorbě obvodového pláště tzv. sendvičů u dřevostaveb (dřevo-PUR-EPS). Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

• Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek.
• Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení.
• Vysoká úspora času, snadná manipulace.
• Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu.
• Celková úspora až 50% nákladů na lepení.
• Menší pracovní četa – bez potřeby připravovat cementové lepidlo
• Nižší nároky na vybavení a zařízení staveniště (voda, el. energie).
• Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen, dřevo.
• Objemová nasákavost max. 3%.
• Zvýšení tepelně izolačních vlastností fasády, oproti fasádám lepených cementovými lepidly.

Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,035 W/mK,
Teplota dózy pro aplikaci: nad +5 °C,
Tepelný rozsah použití: +5 až +35 °C,
Vydatnost dózy: 5 – 8 m²

Specifikace

Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.