bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Thermo Kleber MAXI

Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek vysoce efektivního lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu na svislé konstrukce.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221THMThermo Kleber MAXI 870ml345,5812Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Výborná při tvorbě tepelného štítu, (zdivo-PUR-EPS). Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Vyniká velmi vysokou výtěžností.

+ Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, nízkoexpanzní.
+ Rovnoměrná struktura, výborná zvuková a tepelná izolace.
+ Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.
+ Zvýšená vydatnost.

+ Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu.
+ Lepení EPS a soklového XPS.
+ Vysoce efektivní lepení a montáž izolačních materiálů.
+ Vhodná i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.