Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde .
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Tekuté hřebíky SL

Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní, lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek.


Popis

Konečná pevnost spoje v tahu 15 kg/cm². Lepidlo se nanáší na jednu stranu lepených materiálů rovnoměrně v pruzích, které se přitisknou k sobě. Při lepení polystyrenu se nanáší v tenkých pruzích a nechá se cca 5-10 minut odvětrat. Poté se přiloží lepené díly k sobě.

+ Nahrazuje hřebíky a šrouby.
+ Rychlá přilnavost, snadná aplikace.
+ Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě.
+ Vysoká přilnavost k různým materiálům, v kombinacích savý nebo nesavý
+ Po vytvrzení přetíratelné

Čas odvětrání: ≈ 10 minut
Otevřený čas: ≈ 10 - 15 minut
Úplné vytvrzení: 24 - 72 hodin

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.