bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Tekutá lepenka ČS

Cementová dvousložková hydroizolace, která tvoří trvale pružnou a vysoce přilnavou hmotu, odolnou proti hydrostatickým tlakům.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2700334Tekutá lepenka ČS 4kg482,551Na dotaz
2700331Tekutá lepenka ČS 8kg808,261Na dotaz
2700332Tekutá lepenka ČS 20kg1 878,111Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Tento velmi přilnavý hydroizolační přípravek je určen především pro betonové, železobetonové a sádrokartonové konstrukce, omítky, cihlové zdivo a potěry. Snadno lze aplikovat jak v exteriéru, tak v interiéru, v nadzemních i podzemních prostorách, na vodorovných i svislých plochách. Slouží jako izolační podklad pod dlažby a obklady, podlahová vytápění, dále pro izolace balkonů, teras, sklepních prostor, koupelen, vodních nádrží, bazénů apod. Trvale odolává tlakové vodě, povětrnostním vlivům a mrazům, také vzlínání chloridů a síranů. Je paropropustný. Ideální jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a modernizace. Není finální povrchovou vrstvou.

• Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů.
• Tvoří trvale elastický, vodotěsný spoj.
• Odolný proti povětrnostním vlivům.
• Vhodný pro venkovní i interiérové aplikace.

Trvale pružná dvousložková hydroizolační těsnicí hmota na bázi polymer-cementové suspenze. Plně nahrazuje hydroizolační bitumenové pásy.

Charakteristika:
• snadno aplikovatelná stěrka/nátěr, připravena k použití po smíchání kapalné a sypké složky přímo na stavbě
• vytváří vysoce pružnou, oboustranně velmi přilnavou hydroizolační membránu
• odolává vysokým hydrostatickým tlakům
• vysoká schopnost překrytí trhlin (i při dlouhodobém styku s vodou)
• výborně se váže k betonu (i vlhkému), zdivu
• vytváří účinnou bariéru vůči chloridům, síranům, je paropropustná
• dlouhá životnost
• používá se spolu s Těsnicími pásy, rohy a průchodkami Český stavitel
• vyráběna v systému řízení jakosti ISO 9001 v ČR

Příklady použití:
• provádění hydroizolačních vrstev na železobetonových a betonových konstrukcích, dále na soudržných vápenocementových omítkách nebo cihlovém zdivu
• izolace balkónů, teras, garáží, koupelen a sprchových koutů proti povrchové vodě
• hydroizolační nátěry betonů a stěrek pro podlahová vytápění, pod keramické i mramorové dlažby a obklady
• protikarbonatační nátěry betonů
• pro interiér i venkovní použití, pro nové a stávající konstrukce

Technická data:
• Báze: cementová směs s polymerním pojivem
• Konzistence: složka A sypká, složka B tekutá
• Barva po smísení: šedá
• Ředění: voda
• Aplikační teplota: od +5°C do max. +30 °C (teplota podkladu)
• Zpracovatelnost směsi: 30 - 40 minut při 20°C
• Hustota (směsi): 1 800 kg/m³
• Spotřeba: cca 1,7 kg /m² při 1 mm tloušťky
• Doporučená spotřeba: min. 3.4 kg/m² ve dvou vrstvách
• Odolnost vůči kladn. 0,5 MPa, tj. tlaková výška vody 50 m tlaku vody (DIN 1048): (2 vrstvy o síle 1 mm za vlhka)
• Odolnost vůči statickým trhlinám: < 0,5 mm (2 vrstvy o síle 1 mm za vlhka)
• Difúzní odpor vůči po 12 měsících nepřetržitého testování nedošlo chloridům: k průniku
• Difúzní odpor vůči vodním parám: SD,H20 < 4 m
• Pochozí (lze aplikovat 2. vrstvu): po 4 hod. při 20°C, při nižších teplotách později
• Mech. namáhání: po 3 dnech při 20°C
• Plné zatížení (odolnost po 5 dnech při teplotě >20 °C proti vodnímu tlaku): po 10 dnech při teplotě <20 °C
• Pevnost v odtrhu: > 1,0 MPa
• Pevnost v tlaku: třída R2
• Soudržnost: ≥ 0,8 MPa
• Tepelná slučitelnost: ≥ 0,8 MPa
• Obsah chloridů: ≤ 0,05 %
• Rekce na oheň: A2fl-s1
• Trvanlivost: pro balení 4; 8 a 20 kg 18 měsíců, pro balení 32 kg 9 měsíců (v nenačatých obalech počítáno od data výroby)
• Skladovatelnost: +5°C ÷ 25°C (v původních obalech, chraňte před vlhkem, mrazem a přímým UV zářením)

Podklad:
Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, bez prachu, mastnot a nečistot. Ocelová výztuž musí být očištěna a ošetřena antikorozním prostředkem. Nerovné povrchy a praskliny se musí opravit materiálem Rychlá malta Český stavitel. Podklad musí být před aplikací vlhký, nikoliv mokrý, min. 5 dnů vyzrálý.

Pracovní postup:
Do nádoby nalijeme kapalnou složku a za důkladného míchání (pomaloběžným míchadlem na vrtačce) pomalu přidáváme sypkou složku, až získáme homogenní hladkou směs (nejméně 3 minuty). Necháme 5 minut odstát a znovu promícháme. Ruční míchání se nedoporučuje. Tekutá lepenka se může nanášet štětkou, hladítkem, pryžovou stěrkou. Aplikuje se ve 2 vrstvách.
Jedna vrstva může mít tloušťku za vlhka min. 1 mm. Novou vrstvu lze nanášet nejdříve za 4 hodiny (20 °C, vlhkost vzduchu 50 %), při nižších teplotách nebo silnější vrstvě později. Pro dosažení pěkného vzhledu se materiál nanáší v jednom směru, následné vrstvy vždy kolmo k předchozí. Před druhým nátěrem se povrch nevlhčí. Při aplikaci Tekuté lepenky na rohy, kouty, průchody a různá dilatační napojení nutno použít pro trvalé utěsnění a zajištění pružnosti Těsnící pásy, rohy a průchodky Český stavitel.
Těsnící pásy vkládáme do prvního nátěru Tekuté lepenky a následným nátěrem překryjeme krajní rastr (lem) pásky a to tak, aby byla zachována její dilatační schopnost. Při aplikaci druhého a třetího celoplošného nátěru Tekutou lepenkou opět překryjeme původní natřenou plochu včetně krajů těsnícího systému - Těsnících pásů, rohů, průchodek atd. Při aplikaci Tekuté lepenky pro betonové podlahy a nivelační stěrky s podlahovým vytápěním doporučujeme celkovou tloušťku všech nátěrů 2,5 – 3 mm, z důvodu tepelného namáhání. Tloušťka pro izolaci proti zemní vlhkosti a povrchové vodě je min. 1 mm, pro izolaci proti tlakové vodě min. 2 mm.

Upozornění:
Po aplikaci musí být čerstvá Tekutá lepenka chráněna před intenzivním slunečním zářením a silným větrem, aby nedošlo k příliš rychlému vyschnutí. Těsnící pásky a rohy nenatíráme celoplošně z důvodu snížení schopnosti pásky dilatovat v rohovém spoji – viz text výše.

Specifikace

Aplikační teplota
+5 °C až +30 °C (teplota podkladu)
Báze / Materiál
Cementová směs s polymerním pojivem
Spotřeba
cca 1,7 kg/m² a vrstvě 1 mm
Barva obsahu
šedá

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.