bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Supercement

Kontaktní univerzální lepidlo s vysokou pevností na bázi chloroprenového kaučuku.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0100005Supercement 40ml65,58140Ano

Cena celkem:
0

Popis

Lepení savých i nesavých podkladů z pryže, kůže, PVC, koženky, dřeva nebo kovu. Vhodný pro lepení podlahových lišt a hran schodů, pro lepení pryže a měkčeného PVC. Snížený obsah těkavých látek (neobsahuje toluen ani cyklohexan) zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin do ovzduší. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není ale určený pro trvalý styk s vodou.

Charakteristika
• Univerzální a trvanlivé lepení.
• Odolné proti vlhku.
• Ideální pro opravu obuvi.

Použití
• univerzální kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy)
• lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a měkčeného PVC

Výhody
• snadná roztíratelnost
• vysoká pevnost a teplotní odolnost až 100 °C (krátkodobě 120 °C)
• trvale pružný a vodě odolný spoj
• snížený obsah aromátů
• vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001

Pracovní postup
Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy naneste pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Lepidlo nechejte asi 5-10 minut zavadnout a poté lepené plochy spojte a zatižte. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech.

Technické údaje
• Sušina 19 – 25 % (ISO 1625)
• Viskozita Brookfield vřeteno 5/30 otáček (ČSN EN ISO 2555)
• Doba zavadnutí 5 – 10 minut
• Otevřená doba cca 30 minut
• Nanášené množství 200 – 400 ml/m2
• Barva mléčná až nažloutlá
• Skladovatelnost 24 měsíců

Upozornění
Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

Specifikace

Spotřeba
200 až 400 g/m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.