bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK DEBBEX 750ml

pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt určená k vysoce účinné tepelné a akustické izolaci. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40310DBXStříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK DEBBEX 750ml313,3912Ano

Cena celkem:
0

Popis

Jednosložková polyuretanová pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt. Pěna má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

Charakteristika
• sprejový efekt
• nahrazuje tepelnou izolaci
• vrstvení po 15 minutách
• vydatnost z jedné pěny – 2m2
• součinitel tepelné vodivosti – 0,03W(m*k)
• pomáhá předcházet tepelným mostům

Použití
• vhodná pro všechny typy PU aplikačních pistolí
• vysoce účinná tepelná a zvuková izolace
• vhodná na nerovné a těžko dostupné povrchy
• tepelná izolace stěn, vrat garáží, potrubí, zásobníků apod.
• úspora nákladů na energie, účinná izolace
• zajištuje účinnou ochranu budovy před průvanem a vlhkostí

Technické vlastnosti
• Základ Polyuretan
• Barva žlutá
• Struktura ± 70% stejnoměrným uzavřených buněk
• Tepelná odolnost -60/ +110 °C po vytvrzení
• Teplota dózy při aplikaci nad +5 °C optimální +10 až +20 °C
• Aplikační teplota +5 / +35 °C Teplota vzduchu i podkladu
• Součinitel tepelná vodivosti 0,030 W/(m*k)
• Krátkodobá absorpce vody 0,11 kg/m2
• Zvuková izolace 60 dB
• Plné vytvrzení 2 – 24 hod. dle teploty, vlhkosti a tloušťce vrstvy
• Vrstvení 15 min
• Rozměrová stabilita 5% • Vytvoření povrchové slupky min 1 – 3 min dle vlhčení
• Odolnost vůči UV záření - ne
• Reakce na oheň - F Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1
• Skladovatelnost měsíce 18 dnem dolů!!! Při teplotách od +5°C do +25°C

Upozornění
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.
Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření

Specifikace

Aplikační teplota
-10 °C až +30 °C

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.