bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

SG 5000-06

Methakrylátové dvousložkové vysokopevnostní lepidlo, určené pro lepení kovů, plastů a kompozitů.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
3700194SG 5000-06 A 1:1 50ml492,4312Ano

Cena celkem:
0

Popis

Mezi přednosti těchto lepidel patří snadné směšování v poměru 1:1 a schopnost přilnout k různorodým materiálům. U většiny kovů, včetně oceli a hliníku není před samotným lepením vyžadována předchozí povrchová úprava. Díky době zpracovatelnosti 6 minut, rychlému vytvrzení a pevnosti, jsou vhodná pro různá lepení.
Obvykle není vhodné k lepení polyolefinů, termoplastických polyesterů, fluorouhlíkových plastických látek a jiných nízkoenergetických plastů.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivé

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.