Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde.
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

SG 300-15

Dvousložkové methakrylátové lepidlo s poměrem směšování 10:1 s prodlouženou manipulační dobou. Je určeno pro lepení kovů, kompozitů a ostatních plastových dílů.


Popis

U většiny kovů není před samotným lepením vyžadována předchozí povrchová úprava. Tato progresivní lepidla jsou navržena tak, aby splňovala specifické požadavky dopravního průmyslu, včetně požadavků na snížení prorýsování spojů na povrchu materiálu. Díky minimální potřebě předchozí úpravy povrchu (lepení na kovy bez chemické povrchové úpravy a nízké prorýsování spojů) jsou tato lepidla vhodná pro široké spektrum montážních operací.

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.