bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Sekundové lepidlo

Vhodné pro lepení hladkých nesavých či málo savých povrchů.


Popis

Lepidlo s velkou pevností a velmi rychlým tuhnutím pro téměř všechny druhy materiálů. Vytváří nejsilnější možnou vazbu mezi dobře přilehajícími neporézními povrchy jako je kaučuk, kovy, plasty, sklo atd. Lepidlo je jednosložkové, neobsahuje rozpouštědla, která vyžadují použití katalyzátoru, tepla nebo svorek. K tuhnutí polymerizaci dochází vzdušnou vlhkostí a stlačením tenké vrstvy mezi dvěma povrchy.

Návod k použití
1. Přesvědčte se, že lepené po vrchy jsou čisté a suché (voda, rozpouštědla sorbovaná do plastů, skla nebo kaučuku, zbytky kyselin po čištění kovů).
2. Na jeden z povrchů naneste kapku nebo tolik lepidla, aby vytvořilo tenký film.
3. Přitiskněte lepené plochy k sobě a držte pevně několik sekund. Dostatečná pevnost se utvoří do minuty, maximální za 24 až 48 hodin).
4. Přebytečné lepidlo ze špičky tuby setřete, aby nedošlo ke kontaminaci/zničení zbytku lepidla. Tubu zavřete.
5. Tubu doporučujeme při manipulaci a skladování udržovat svisle (špičkou vzhůru). Předejdete tak ucpání a zalepení špičky.
6. Protože lepidlo při kondenzování polymeruje, může někdy dojít k tvorbě bílého filmu na povrchu tuby nebo lepeného spoje. Pokud tomu dojde, otřete povrch acetonem.


Čištění
Použité nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem

Upozornění
Lepí také keramiku, korek, a velmi dobře kůži

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.