bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Sekundové lepidlo GEL

Speciální vteřinovka - gel pro lepení savých a různých kombinací materiálů. Ideální na stropy a stěny.


Popis

Univerzální nestékavé průmyslové kyanoakrylátové gelové lepidlo určené pro aplikace na stěny a stropy. Velká viskozita a gelová konzistence společně s poněkud nižší rychlostí fixace poskytují dostatek času k sestavení jednotlivých částí do požadované polohy. Speciálně navržené k vytvoření pevného spoje mezi většinou kovů, plastů, gumy, kůží, dřeva, atd. Neobsahuje rozpouštědla. Toto jednosložkové lepidlo nevyžaduje ke svému vytvrzení použití katalyzátorů, tepelné iniciace či svorek. Po nanesení tenké vrstvy lepidla mezi dva povrchy dochází, díky kontaktu s vzdušnou vlhkostí, k rychlé polymerizaci. Dojde tedy k vytvoření konečného spoje.


Návod k použití
1. Před lepením vyčistěte, odmastěte a osušte povrch.
2. Naneste kapku či více kapek lepidla pouze na jeden z lepených povrchů. Stačí aplikovat jen množství potřebné k tvorbě tenkého filmu po stlačení aktivních povrchů.
3. Stiskněte díly dohromady a pevně podržte po několik sekund. Dobrý kontakt mezi lepenými povrchy je zásadní. Odpovídající vazba se vytváří méně než jednu minutu. (Maximální pevnosti spoje je dosaženo od 24 do 48 hodin).

4. Setřete přebytečné lepidlo z uzavíracího otvoru. U neuzavřeného balení dochází ke kontaminaci vzdušnou vlhkostí.
5. Vzhledem k tomu, že lepidlo kondenzuje polymerací, může dojít ke vzniku bílých skvrn na povrchu balení či na lepeném materiálu. Pokud k tomu dojde, otřete povrch acetonem.

Rychlost vytvrzování / spára
Rychlost vytvrzování spoje mezi povrchy záleží na velikosti spáry. Lepidlo nanesené do menší mezery mezi lepenými povrchy se bude vytvrzovat kratší dobu.


Čištění
Použité nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem.

Upozornění
Balení mějte pevně uzavřené až do bezprostřední doby aplikace. Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení výrobku.

Skladování
Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +20 °C
až +25 °C. Dlouhodobé skladování v chladničce při +2 °C
až +8 °C.
Skladovatelnost je 12 měsíců.

TIP: Skladujte ve svislé poloze (špičkou vzhůru). Nezalepí se Vám.

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.