bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Rychlé konstrukční PU lepidlo RL

Pro lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb nebo pro použití v nábytkářském průmyslu s požadavkem vysoké pevnosti spoje za krátký čas.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
50911RLRychlé konstrukční PU lepidlo RL 310ml227,8412Ano

Cena celkem:
0

Popis

S lepeným spojem lze manipulovat (řezat a vrtat) již po 10 – 15 minutách. K lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě. Lepení izolačních desek z minerální vlny a polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo. Lepené materiály se přikládají k sobě nejpozději do 5 minut. Spoj se zajišťuje pomocí svěrek na cca 10-15 minut. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 dle DIN 68602.

Specifikace

Ostatní
Otevřený čas ≈ 5 minut,Lisovací čas ≈ 10 minut,Manipulační pevnost ≈ 20 minut,Spotřeba lepidla 200 - 300 g/m2,Třída namáhání D4 podle ČSN EN 204
Pevnost v tahu
40 kg/cm2 za 20 minut, 60 kg/cm2 za 60 minut, 90 kg/cm2 za 24 hodin
Tepelná odolnost
–30 / +100°C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.