Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde.
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Rychlá 2K pěna EXPRES

Špičková dvoukomponentní chemicky vytvrzující polyuretanová pěna, která velice rychle tvrdne v celém průřezu současně bez rozdílu na množství dávkované pěny a bez přístupu vzduchu.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40310EXPRychlá 2K pěna EXPRES 400ml273,5412Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Ideální u objektů s krátkým termínem výstavby, kde je minimum technologických přestávek. Vytvrzuje chemickou reakcí. Extrémně rychlá montáž oken a dveří. Řezatelná po 20 min. Dobrá zvuková a tepelná izolace. Vysoká přilnavost ke stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod. Speciálně vyvinutá pro rychlou fixaci rozměrných rámů oken a dveří (výlohy, vrata). Dále pro vyplňování dutin průchodů vedení všech typů inženýrských sítí ve stěnách a stropech. Po 20 minutách ukončen proces vytvrzování.

+ Snadná manipulace;
+ Rychle vytvrzující, vysoká pevnost;
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým podkladům - beton, kámen, dřevo, plasty;
+ Snížená hořlavost - B2 DIN 4102

+ Montáže výkladů, okenních rámů velkých rozměrů a dveřních zárubní;
+ Vyplňování montážních prostorů mezi panely, s požadavkem na vysokou pevnost;
+ Lepení parapetů, vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a podlahy;

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.