bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Rychlá 2K pěna EXPRES

Špičková dvoukomponentní chemicky vytvrzující polyuretanová pěna, která velice rychle tvrdne v celém průřezu současně bez rozdílu na množství dávkované pěny a bez přístupu vzduchu.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40310EXPRychlá 2K pěna EXPRES 400ml273,5412Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Ideální u objektů s krátkým termínem výstavby, kde je minimum technologických přestávek. Vytvrzuje chemickou reakcí. Extrémně rychlá montáž oken a dveří. Řezatelná po 20 min. Dobrá zvuková a tepelná izolace. Vysoká přilnavost ke stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod. Speciálně vyvinutá pro rychlou fixaci rozměrných rámů oken a dveří (výlohy, vrata). Dále pro vyplňování dutin průchodů vedení všech typů inženýrských sítí ve stěnách a stropech. Po 20 minutách ukončen proces vytvrzování.

+ Snadná manipulace;
+ Rychle vytvrzující, vysoká pevnost;
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým podkladům - beton, kámen, dřevo, plasty;
+ Snížená hořlavost - B2 DIN 4102

+ Montáže výkladů, okenních rámů velkých rozměrů a dveřních zárubní;
+ Vyplňování montážních prostorů mezi panely, s požadavkem na vysokou pevnost;
+ Lepení parapetů, vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a podlahy;

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.