Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde .
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

PUREX BOX tvrdá izolační pěna

Profesionální izolační pěna pro izolaci svépomocí v přenosné sprejové sadě.


Popis

PUREX BOX je přenosná stříkací sada dvousložkové polyuretanové pěny, umožňující rychlou a profesionální aplikaci bez potřeby specializovaného vybavení. Izolujte profesionálně svépomocí, bez dlouhých čekacích termínů… jednoduchá aplikace…

Sada dvousložkové polyuretanové tvrdé pěny, umožňující rychlou a profesionální aplikaci bez potřeby specializovaného vybavení. Purex Box je určen k utěsňování budov proti nekontrolovanému proudění vzduchu a k izolaci všech typů spár, trhlin a spojů v budovách. Lze použít pro izolaci potrubí, spojů, ventilů, chladírenských skladů a k izolaci stěn nádob při výměně nebo opravě. Pěna Purex Box je určena pro utěsňování rámů oken a dveří, vyplňování spár ve spojích stěn a stropů, mechanických, elektrických a hydraulických spojů ve stěnách, podlahách, stropech, střechách a podkrovích. Pěna Purex Box má vynikající přilnavost k materiálům, např. jako beton, omítka, cihly, dřevo, kov, pěnový polystyren a většina plastů.

Vydatnost
• například tloušťka 10 cm, získáme ze sady 6 m²
• například tloušťka 5 cm, získáme ze sady 12 m²

Pro první použití potřebujete:
• A+B tj. soudek A (zelený) a soudek B (černý)
• Pistoli, sloužící jako aplikátor a která je po vyčištění opakovatelně použitelná
• Příslušenství, které obsahuje klíč, redukci pro čistič pěn, čistič pěn, jednorázové rukavice a ochranný oblek, vazelínu, dýchací masku.

Polyuretanová pěna vzniká chemickou reakcí mícháním dvou složek v pistoli. Je následně rychle rozptýlena tryskou našroubovanou na konci pistole.

Výhody:
• Stavebnice je uzpůsobena pro samostatnou aplikaci – není třeba najímat specializovanou externí firmu
• Práci můžete rozdělit na etapy i při velkých plochách
• Nemusíte hned investovat celou částku, sady můžete nakupovat v intervalech, které jsou pro vás finančně výhodné
• Pistole a příslušenství jsou opakovatelně použitelné

Pěna vykazuje vynikající přilnavost k materiálům, jako je beton, omítka, cihla, dřevo, kov a většina plastů.

Systém PUREX BOX je navržen tak, aby izoloval mimo jiné:
• všechny druhy mezer
• stavební příčky
• mezery ve spojích stěn a stropů
• připojení v elektrických a hydraulických vedeních
• prostor mezi zárubněmi a okenními rámy
• izolace obytných vozů, autobusů, garáží

PUREX BOX SEMI A+B v parametrech
• hmotnost netto láhve A+B - [20,6] kg
• láhev A Polycol - [10,4] kg
• láhev B Isokyanát - [10,2] kg
• kapacita sady: 0,5-0,6 m³ pěny

Pouze pro průmyslové použití (prodej IČ)

Bezpečnostní upozornění

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození respiračního systému při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.