bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Protipožární pěna trubičková RP

Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40311RPProtipožární pěna trubičková RP 750ml474,8812Ano

Cena celkem:
0

Popis

Používá se na vyplňování spár při montáži okenních a dveřních rámů. Jako protipožární izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů. K montáži protipožárních podhledů, elektrických rozvaděčů i k vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí mezi podlahou a zdivem. Izolace potrubních systémů.

+ Žádné plamenně hořící kapky při hoření.
+ Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.
+ Velká plnicí schopnost, dobrá rozměrová stabilita.
+ Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety.
+ Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, ocel apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 4 – 6 hod., Vytvrzení 6 – 24 hod.
Aplikační teplota
+5 / +35°C
Doba vytvoření povrchové slupky
8 - 12 minut
Tepelná odolnost
–40 / +90°C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H 315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážní podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.