bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Profi pistolová pěna zimní ČS

Profesionální, velkoobjemová jednosložková nízkoexpanzní stavební a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro práci od -12 °C až +35 °C.S výtěžností až 70l.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9901870Profi pistolová pěna zimní 870ml ČS224,8212Ano

Cena celkem:
0

Popis

Výborná přilnavost na omítku, zdivo, beton, dřevo, polystyren neměkčené PVC ... Vhodná pro vyplňování spár, montáž okenních a dveřních rámů, utěsňování prefabrikovaných dřevěných prvků montovaných staveb apod. Pro izolaci potrubních systémů, utěsňování průchodů a dutin ve stěnách. Velmi dobrá protihluková a tepelná izolace. Odolná plísním a roztočům.

Specifikace

Spotřeba
vydatnost až 70l

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdychování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podráždění na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.