bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Profi pistolová pěna celoroční ČS

Nízkoexpanzní profesionální, velkoobjemová stavební a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro práci od -12 °C až +35 °C.S výtěžností až 70l.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet

Cena celkem:
0

Popis

Výborná přilnavost na omítku, zdivo, beton, dřevo, polystyren neměkčené PVC atd. Vhodná pro vyplňování spár, montáž okenních a dveřních rámů, utěsňování prefabrikovaných dřevěných prvků montovaných staveb apod. Pro izolaci potrubních systémů, utěsňování průchodů a dutin ve stěnách. Velmi dobrá protihluková a tepelná izolace. Odolná plísním a roztočům. Nízká expanze. Extra vysoká výtěžnost. Netrpí křehkostí při velmi nízkých teplotách. Kvalitní rovnoměrná struktura. Řezatelnost do 30 min.

Díky široké škále aplikačních teplot jevhodná pro zimní i letní sezónu.

Použití
• montáže dřevěných a PVC okenních rámů a dveřních zárubní při teplotách pod 0 °C
• izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů a dutin ve stěnách
• vyplňování montážních prostorů mezi panely a průchodů skrz stěny a podlahy
• protihluková izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů
• tepelná izolace střech
• utěsňování prefabrikovaných prvků montovaných staveb

Výhody
• zvýšená vydatnost
• nízká expanze
• nasákavost do 2 %
• možnost ořezávat již po půl hodině
• kvalitní rozměrová struktura
• rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• možnost použití při nízkých teplotách až do -12 °C
• zvýšená přilnavost k PVC (okenní a dveřní rámy, parapety)
• vysoká plnicí schopnost, dobrá zvuková a tepelná izolace
• odolná plísním a roztočům
• kvalita pěny se nemění v celém aplikačním rozsahu až do +35 °C
• výborná přilnavost k betonu, kamenu, omítce, zdivu, dřevu, polystyrénu, plastům apod.

Technické údaje
• Báze polyuretan
• Konzistence kapalina v aerosolovém rozprašovači
• Barva žlutá
• Měrná hmotnost po vytvrdnutí 20 - 30 kg/m3 (+20 °C i -12 °C)
• Tepelná vodivost 0,034 W/m.K (dle ČSN 72 7012-2)
• Neprůzvučnost ≥58 dB
• Teplotní odolnost -40 až +90 °C
• Teplota dózy pro aplikaci +10 až +30 °C
• Teplota okolí pro aplikaci -12 °C až +35 °C
• Vytvoření nelepivého povrchu 6 minut při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu
• Možnost opracování řezáním 30 minut při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu 140 minut při -12 °C
• Rychlost vytvrzování 6 cm při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu
• Expanze 50 až 65 %  Rozměrová stabilita -5 % < DS < 0 %
• Vydatnost až 70 l
• Třída reakce na oheň F (dle ČSN EN 13 501-1)
• Odolnost vůči UV záření není odolná, nutno překrýt – omítka, nátěr, lišty
• Minimální vyplňovaná spára 4 mm
• Maximální vyplňovaná spára 60 mm

Specifikace

Spotřeba
vydatnost až 70l

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.