Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde .
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

PROFI 900 pistolová pěna ČS

Profesionální jednosložková nízkoexpanzní montážní a konstrukční polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu. Velkoobjemová, s výtěžností 70l. Možnost opracování řezáním už po 25 - 30 min.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708011PROFI 900 pistolová pěna ČS 870ml341,3212Ano

Cena celkem:
0

Popis

PU montážní pěna s vysokou přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, zvýšená přilnavost k tvrzenému PVC (plastová okna, dveře, parapety). Nízkoexpanzní pěna s vysokou plnivostí, dobrou zvukovou a tepelnou izolací, zvýšenou vydatností, nízkou nasákavostí, velice kvalitní rozměrovou strukturou, objemově stabilní, rychle vytvrzující, možnost opracování nožem již po 30 minutách. Odolává plísním, roztočům. Příklady použití: montáže dřevěných i plastových oken, vyplňování spár mezi panely, vyplňování (izolace) průchodů ve stěnách, podlahách apod. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1°C. Po vytvrzení je pěna objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami.

PROFI 900 PISTOLOVÁ PĚNA 870 ml je profesionální, jednosložková, montážní a konstrukční polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu.

Charakteristika:
• vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty
• zvýšená přilnavost k tvrzenému PVC (plastová okna, dveře, parapety)
• nízko expanzní s vysokou plnivostí, dobrou zvukovou a tepelnou izolací
• zvýšená vydatnost
• nízká nasákavost, velice kvalitní rozměrová struktura, objemově stabilní
• rychle vytvrzující, možnost opracování nožem již po 30 minutách
• odolává plísním, roztočům
• přetíratelná

Příklady použití:
• montáže s důrazem na kvalitní provedejí jako třeba dřevěné i plastové okena, dveře
• kvalitní vyplňování spár mezi panely
• vyplňování (izolace) průchodů ve stěnách, podlahách apod.
• vyplňování dutin v rámových konstrukcích (kde je potřeba tepelná a zvuková izolace)

Technická data:
• Báze: polyuretan
• Konzistence: pasta v rozprašovači
• Měrná hmotnost po vytvrdnutí: 10-14 kg/m³ (dle ISO 7390)
• Hustota volně expandované pěny: 8-12 kg/m³
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,034 W/m.K (dle ČSN 72 7072-2)
• Vzduchová neprůzvučnost: ≥58 dB
• Teplotní odolnost spoje: -40 °C až +90 °C (po vytvrzení)
• Teplota výrobku pro aplikaci: 10 °C až 30 °C
• Aplikační teplota: +1 °C až +35 °C (optimum 15 °C - 20 °C)
• Min. teplota povrchu podkladu: 0 °C
• Doba vytvoření nelepivé slupky: 5 – 8 min.
• Lze opracovávat řezáním: 25 – 30 min. (při 23 °C, rel. vlhkosti 55 %)
• Rychlost vytvrzování: 6 cm/hodinu (při 20 °C, rel. vlhkosti 65 %)
• Rozměrová stabilita: -5 % < DS < 0 %
• Odolnost vůči UV záření: nevyhovuje, nutno překrýt
• Třída reakce na oheň: F (dle ČSN EN 13 501-1)
• Stupeň hořlavosti: B2 (dle ČSN 73 0860)
• Vydatnost: 66 – 70 litrů
• Min. šířka spáry: 4 mm
• Max. šířka spáry: 60 mm (ve dvou pracovních úkonech po cca 30 mm)
• Skladovatelnost: 18 měsíců (při teplotách +5 °C až +25 °C, skladovat dnem dolů)
• Barva: žlutá

Podklad:
Musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu a mastnoty. Pracovní postup: Podklad doporučujeme před aplikací pěny navlhčit vodou pomocí rozprašovače. Dózu důkladně protřepeme (min. 30 krát). Na dózu našroubujeme aplikační pistoli s NBS závitem. Při aplikaci držíme dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujeme od spodu nahoru v množství ½ až 2/3 objemu spáry. Otvory o šířce větší než 30 mm vyplňujeme min. ve dvou vrstvách, vždy po vytvrzen í předchozí.

Upozornění:
Spáru nepřeplňujeme, pěna expanduje. Přebytečnou hmotu lze odřezat nožem asi po 30 minutách. Pěna není vhodná na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzená pěna není odolná UV záření. Hmotu je potřeba do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překrýt (nátěr, obklad, omítka). Za teplot pod +1 °C nedoporučujeme pěnu, ani spáry nahřívat. Nenanášet na podklady pokryté námrazou.

Čištění:
Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze odstranit Čističem PU pěny Český stavitel nebo extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Specifikace

Spotřeba
vydatnost až 70 l

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.