bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

PROFI 900 pistolová pěna BULDOK

Profesionální jednosložková nízkoexpanzní montážní a konstrukční polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu. Velkoobjemová, s výtěžností 70l. Možnost opracování řezáním už po 25 - 30 min.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708011CSPROFI 900 pistolová pěna ČS 870ml107,6912Na dotaz
2708011PROFI 900 pistolová pěna BULDOK 870ml341,3212Ano

Cena celkem:
0

Popis

PU montážní pěna s vysokou přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, zvýšená přilnavost k tvrzenému PVC (plastová okna, dveře, parapety). Nízkoexpanzní pěna s vysokou plnivostí, dobrou zvukovou a tepelnou izolací, zvýšenou vydatností, nízkou nasákavostí, velice kvalitní rozměrovou strukturou, objemově stabilní, rychle vytvrzující, možnost opracování nožem již po 30 minutách. Odolává plísním, roztočům. Příklady použití: montáže dřevěných i plastových oken, vyplňování spár mezi panely, vyplňování (izolace) průchodů ve stěnách, podlahách apod. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při nižších teplotách. Po vytvrzení je pěna objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami.

PROFI 900 PISTOLOVÁ PĚNA je profesionální, jednosložková, montážní a konstrukční polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu.

Použití
• montáže okenních rámů a dveřních zárubní
• vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů, apod.
• utěsňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů
• vyplňování dřevěných obkladů, izolace a zateplování střešních konstrukcí, spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS i minerálních vláken (izolačních vat)

Výhody
• vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyrén, plasty, kovy, hliník
• vysoká plnicí schopnost, kvalitní rovnoměrná struktura
• po vytvrzení lze řezat a přetírat
• zvuková a tepelná izolace
• rozpíná se pouze natolik, aby vytvořila účinné těsnění - nedeformuje ani neprohýbá rámy oken a dveří
• vytváří trvanlivé, vzduchotěsné a voděodolné spojení s vinylovými, dřevěnými a kovovými povrchy

Pracovní postup
Podklad musí být pevný, čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad před aplikací pěny zvlhčete vodou pomoci rozprašovače. Okolní plochy ohrožené znečištěním přikryjte. Dózu důkladně protřepejte (min. 30krát). Odstraňte kryt a našroubujte aplikační pistoli. Při nanášení držte dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujte odspodu nahoru v množství 80 % objemu spáry. Spáry v dřevěném podkladu široké 3–5 cm vyplňujte cikcak. Otvory o šířce přes 40 mm vyplňujte ve vrstvách, minimálně nadvakrát, mírně navlhčete každou spodní vrstvu, další nanášejte vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Spáru nepřeplňujte, pěna zvětší svůj objem, přebytečnou hmotu po vytvrdnutí odřežte nožem.

Technické údaje
• Báze polyuretan
• Konzistence aerosol
• Barva světle žlutá
• Měrná hmotnost pěny po vytvrdnutí 15±3 kg/m3
• Teplotní odolnost -30 až +80 °C
• Teplota pro aplikaci +5 °C až +35 °C
• Vytvoření nelepivého povrchu 5-6 minut
• Možnost opracování řezáním 15 – 30 minut (v závislosti na vlhkosti vzduchu)
• Odolnost vůči UV záření není odolná, nutno překrýt
• Výtěžnost 870 ml > 55 l
• Objemová stabilita prům. -1,09 %
• Pevnost v tlaku 35,7 kPa
• Pevnost v tahu 67,6 kPa
• Pevnost ve smyku 37,7 kPa
• Pevnost lepeného spoje 7,64 MPa
• Součinitel tepelné vodivosti 0,0356 W/m.K

Upozornění
Balení skladované při nízké teplotě temperujte minimálně 20 minut při 20 °C (za nízkých teplot pěnu ani spáry nenahřívejte). Pěna není vhodná na podklady z polyetylénu, polypropylénu, polykarbonátu, PMMA, teflonu, silikonu, neoprenu, bitumenu nebo měkkých plastů. Vytvrzená pěna není odolná UV záření, proto ji do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překryjte tmelem, stěrkou, nátěrem nebo obkladem. Nenanášejte na podklady pokryté námrazou. Lehčí konstrukční prvky před použitím pěny pevně zafixujte. Nepoužívejte tam, kde se očekává trvalý kontakt s vodou.

Čištění
Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze z nářadí odstranit Čističem PU pěny nebo Extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování
Doba použitelnosti je uvedena dóze a platí při skladování v suchých skladech při skladovací teplotě +5°až +25 °C. Skladujte a přepravuje ve svislé poloze.

Specifikace

Spotřeba
vydatnost až >55 l

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.