Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte zde.
bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Polyx zateplovací lepidlo ČS

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Dle podkladu až na 8m².

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708201Polyx zateplovací lepidlo ČS 750mlNa dotaz12Ano

Vložit do košíku

Popis

Toto rychle tuhnoucí lepidlo je vhodné pro montáž lehkých izolačních materiálů zejména polystyrénu na svislém podkladu, pro lepení dekorativních polystyrenových prvků v interiéru, pro vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS a minerálních vláken. Lepidlo je rozměrově stabilní. Má vynikající zvukovou i tepelnou izolaci a je strukturované až do teploty +5 °C. Lepidlo není vhodné na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzené lepidlo není odolné UV záření. Doporučujeme postupně nanášet lepidlo na izolační desky a přikládat k podkladu. Při delším intervalu mezi nanesením lepidla a přiložením delším než 5min. může dojít ke snížení přídržnosti lepidla. Neprovádět za silnějšího větru!

• Testováno TZUS Brno.
• Vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS i minerálních vláken.
• Vysoká přilnavost na zdivo, omítku, modifikované asfaltové fólie, polystyren, měkčené PVC.
• Lepení dekorativních prvků z polystyrenu v interiéru.
• Lepidlo je rychle tuhnoucí, rozměrově stabilní.

• Zvýšení izolačních vlastností
• Objemová nasákavost max. 3%
• Úspora nákladů až 50 %
• Úspora času až 5 dnů
• Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen, dřevo

PolyX ZATEPLOVACÍ LEPIDLO je jednosložkové, nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů.

Charakteristika:
• snadná a efektivní aplikace
• rychle tuhnoucí, rozměrově stabilní
• vysoká přilnavost na zdivo, omítku, modifikované asfaltové fólie, polystyren, měkčené PVC
• vynikající tepelná a zvuková izolace
• velmi dobrá struktura až do teploty +5 °C
• testováno TZUS Brno

Příklady použití:
• lepení (montáž) lehkých izolačních materiálů na svislý podklad (zdivo, základy)
• lepení dekorativních prvků z polystyrenu v interiéru
• vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS i minerálních vláken

Technická data:
• Báze: polyuretan
• Konzistence: pasta v aerosolovém rozprašovači
• Měrná hmotnost po vytvrdnutí: 15 - 20 kg/m³ (dle ISO 7390)
• Izolační parametr: 30 - 35 mW/m.K (dle DIN 52612)
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m.K (dle ČSN 72 7012-2)
• Tepelná odolnost spoje: -40% až +90 °C
• Teplota lepidla pro aplikaci: nad +5°C, optimálně 10°C až 20°C
• Teplota okolí pro aplikaci: +5°C/+35°C, optimál.15°C až 20°C
• Vytvoření nelepivého povrchu: 8-12 min. v závislosti na teplotě
• Možnost opracování řezáním: 40-50 min.(při 23°C, 55% vlhkosti)
• Rozměrová stabilita: - 5 % až 0 %
• Ekvivalentní difúzní tloušťka: 0,446 m
• Přídržnost k polystyrenu: 0,14 MPa (EPS bílý i šedý)
• Přídržnost k betonu: beton suchý 0,10 MPa beton penetrovaný suchý 0,16 MPa beton penetrovaný vlhčený 0,11 MPa Přídržnost k penetr. plynosilikátu:0,11 MPa
• Třída reakce na oheň: F (dle ČSN EN 13 501-1)
• Spalné teplo: 28,81 MJ/kg (ČSN EN ISO 1716)
• Spotřeba: nerovný podklad (zdivo, břízolit) 4 - 6 m²
• Spotřeba: rovný podklad (tvarovky, omítka) 5 - 8 m²

Podklad:
Musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu a tuku. Cihelné zdivo nebo beton předem penetrujeme přípravkem S 2802 A. Nanášíme až po zaschnutí penetrace, nevlhčíme.

Pracovní postup:
Plochy ohrožené znečištěním překryjeme. Na dózu našroubujeme aplikační pistoli s NBS závitem. Důkladně protřepeme (min. 30 krát). Aretačním šroubem nastavíme dávkování. Lepící pěnu nanášíme po obvodě lepené desky s odstupem 2 – 4 cm od okraje tak, aby při přiložení desky k podkladu nedošlo k vytlačení lepidla přes hranu, ale jen k jejímu okraji a asi 1 cm nad jejím povrchem (nikdy nepřikládáme pistoli přímo na podklad). Obvodový obrazec lepidla doplníme o středový pruh v e směru nejdelší strany. (Nedoporučujeme nanášet lepidlo ve tvaru X nebo W – lepidlo se mine s hmoždinkovými spoji.) Doporučený průměr pruhu lepidla pro lepení tepelně-izolačních desek je 3 – 4 cm podle nerovnosti podkladu. U plně kotveného postupu musí lepidlo po přitlačení desky k podkladu pokrývat 20 % plochy, u doplňkového kotvení 40 % plochy. Desku s naneseným lepidlem přiložíme do dvou minut a ihned dotlačíme, srovnáme. V závislosti na teplotě vzduchu i podkladu lze rovinu povrchu desek upravovat asi do 20 minut od nalepení. K dalším technologickým pracím lze přistoupit již po 2 hodinách.

Upozornění:
Lepidlo není vhodné na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzené lepidlo není odolné UV záření. Doporučujeme postupně nanášet lepidlo na izolační desky a přikládat k podkladu. Při delším intervalu mezi nanesením lepidla a přiložením než 5 minut dochází k oschnutí povrchu a snížení přídržnosti.

Specifikace

Spotřeba
zdivo, břízolit 4 - 6 m²; tvarovky, omítka 5 - 8 m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní rekci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.