bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Polyx zateplovací lepidlo BULDOK 750ml

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Dle podkladu až na 10m².

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708201Polyx zateplovací lepidlo BULDOK 750ml292,1712Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Toto rychle tuhnoucí lepidlo je vhodné pro montáž lehkých izolačních materiálů zejména polystyrénu na svislém podkladu, pro lepení dekorativních polystyrenových prvků v interiéru, pro vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS a minerálních vláken. Lepidlo je rozměrově stabilní. Má vynikající zvukovou i tepelnou izolaci a je strukturované až do teploty +5 °C. Lepidlo není vhodné na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzené lepidlo není odolné UV záření.

Použití
• lepení (montáž) lehkých izolačních materiálů na svislý podklad (zdivo, základy, …)
• lepení dekorativních prvků z polystyrénu v interiéru
• vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS i minerálních vláken

Výhody
• snadná a efektivní aplikace
• rychle tuhnoucí, rozměrově stabilní
• vysoká přilnavost na většinu stavebních materiálů jak zdivo, omítka, polystyrén, PVC
• nezanáší aplikační pistoli při krátkém přerušení práce, menší nároky na její čištění
• po vytvrzení lze přetírat a řezat

Pracovní postup
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu a mastnoty /lze použít tlakovou vodu). Plochy ohrožené znečištěním překryjte. Suché povrchy před nanášením lepidla POLYX navlhčete. Při skladování za nízké teploty dózu temperujte cca 20 minut. Na dózu našroubujte aplikační pistoli s NBS závitem. Důkladně protřepejte (min. 30krát). Aretačním šroubem nastavte dávkování. Lepicí pěnu nanášejte po obvodě lepené desky s odstupem 2 – 4 cm od okraje tak, aby při přiložení desky k podkladu nedošlo k vytlačení lepidla přes hranu, ale jen k jejímu okraji a asi 1 cm nad jejím po vrchem (nikdy nepřikládejte pistoli přímo na podklad). Obvodový obrazec lepidla doplňte o středový pruh ve směru nejdelší strany. (Nedoporučujeme nanášet lepidlo ve tvaru X nebo W – lepidlo se mine s hmoždinkovými spoji). Doporučený průměr pruhu lepidla pro lepení tepelně-izolačních desek je 3-4 cm podle nerovnosti podkladu. U plně kotveného postupu musí lepidlo po přitlačení desky k podkladu pokrývat 20 % plochy u doplňkového kotvení 40 % plochy. Desku s naneseným lepidlem přiložte do 5 minut, dotlačte, srovnejte a přidržte asi minutu. V závislosti na teplotě vzduchu i podkladu lze rovinu povrchu desek upravovat asi do 20 minut od nalepení. K dalším technologickým pracím lze přistoupit po dvou až třech hodinách.

Technické údaje
• Báze polyuretan
• Konzistence aerosol
• Měrná hmotnost po vytvrdnutí 17±3 kg/m3
• Expanze napěněním 47 %
• Tepelná vodivost 0,0285 W/m.K
• Teplotní odolnost -30 až +80 °C
• Teplota okolí pro aplikaci +5 °C až +35 °C (optimálně 15 °C až 20 °C)
• Vytvoření nelepivého povrchu 6-7 minut v závislosti na teplotě
• Možnost opracování řezáním asi 30 minut
• Pevnost v tlaku 50,2 kPa
• Pevnost v tahu 79,3 kPa
• Pevnost ve smyku 55,7 kPa
• Vydatnost 5 – 6 m2 pro nerovný podklad (zdivo, břízolit) 6 – 10 m2 pro rovný podklad (tvarovky, omítka)
• Třída reakce na oheň F (dle ČSN EN 13 501-1)
• Rozměrová stabilita prům. -1,34 %
• Přídržnost 9,08 MPa

Upozornění
Lepidlo není vhodné na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzené lepidlo není odolné UV záření. Doporučujeme postupně nanášet lepidlo na izolační desky a průběžně přikládat k podkladu. Při delším intervalu mezi nanesením lepidla a přiložením než 5 minut dochází k oschnutí povrchu a snížení přídržnosti. Doporučujeme postupně nanášet lepidlo na izolační desky a přikládat k podkladu. Při delším intervalu mezi nanesením lepidla a přiložením delším než 5min. může dojít ke snížení přídržnosti lepidla. Neprovádět za silnějšího větru!

Čištění
Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze z nářadí odstranit Čističem PU pěny 500 nebo Extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování
Doba použitelnosti je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5°až +25 °C.

Specifikace

Spotřeba
5 – 6 m2 pro nerovný podklad (zdivo, břízolit) 6 – 10 m2 pro rovný podklad (tvarovky, omítka)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní rekci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.