bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Polycol 384 Střešní nátěr

"Dva v jednom" - základní i krycí jednosložkový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
4900231Polycol 384 červenohnědý 5kg1 374,331Na dotaz
4900241Polycol 384 červenohnědý 10kg2 670,571Na dotaz
4900251Polycol 384 červenohnědý 20 kg5 034,191Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Použití: Ochranné nátěry střešních krytin, osinkocementových a eternitových šablon, betonových i pálených tašek. Nepoužívat na nové pozinkované a hliníkové plechy.
Vlastnosti: Snadná zpracovatelnost a dlouhá životnost. Složení: obsahuje rozpouštědla.


Z důvodu zajištění výborné kvality není výrobek běžně skladem. Dodání do 7 až 14ti dnů dle velikosti objednávky. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Specifikace

Spotřeba
0,15 kg/m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.