bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Polycol 225 Penetrační nátěr

Transparentní, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.

Toto zboží nabízíme ve více variantách, ze kterých si můžete vybrat:
KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
4900051Polycol 225 spr 4+0,4kg1 756,631Na dotaz
4900052Polycol 225 spr 8+0,8kg3 220,271Na dotaz
4900053Polycol 225 spr 25+2,5kg9 135,291Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Nenahrazuje hydroizolaci. Vlastnosti: Sjednocuje savost, zvyšuje přilnavost následných užitných vrstev podkladu. Zvyšuje odolnost vlhku a vodě, zabraňuje sprašování a vydrolování podkladu. Zvyšuje pevnost a chemickou odolnost. Složení: Obsahuje rozpouštědla.

Z důvodu zajištění výborné kvality není výrobek běžně skladem. Dodání do 7 až 14ti dnů dle velikosti objednávky. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Specifikace

Spotřeba
0,2 - 0,6 kg/m²

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.