bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna Smart Kleber

Vysoce kvalitní a snadno použitelné víceúčelové PU lepidlo pro použití v interiéru i exteriéru.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9901249Pistolová pěna Smart Kleber 750ml Red Line249,3812Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Nízkoexpanzní a rychletuhnoucí hmota, která dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím vytváří dokonale pevný a odolný spoj. Disponuje skvělou přilnavostí na většinu stavebních materiálů.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H315 Dráždí kůži. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.