bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna MEGA 70 DEBBEX 870ml

Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití za teplot až do +35°C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221MGPistolová pěna MEGA 70 DEBBEX 870ml348,2912Ano

Cena celkem:
0

Popis

Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1°C. Při požadavku pracovat při teplotách pod 0°C až do -12°C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení je objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvorových výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako tepelná a zvuková izolace.

+ Zvýšená vydatnost
+ Extra vysoká výtěžnost
+ Kvalitní rovnoměrná struktura
+ Možnost ořezání po 30 min.
+ Nízká expanze
+ Nasákavost do 2%

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 25 - 30 minut, Vzduchová neprůzvučnost > 58 dB
Aplikační teplota
+1 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 5 minut při 20°C a 65% R.H.
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.