bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna MAXI 750

Pistolová pěna MAXI 750 zaručuje kvalitní vyplnění a utěsnění spáry při montáži stavebních otvorů, s maximální výtěžností a efektivitou práce.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40220RLMPistolová pěna MAXI 750ml226,2112Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Pěna je určena pro montáže rámu oken, dveří a dalších otvorových výplní, vyplnění dutin, spár a prasklin. PUR pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů a disponuje vysokou plnící schopností díky speciální receptuře - typ pěny MAXI.

+ Po vytvrzení objemově a rozměrově stálá.
+ Řezatelná po 30 minutách.
+ Výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti.
+ Vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů.
+ Přesná aplikace a dávkování díky nižší expanzi.
+ Vytvoření zvukově izolační clony.
+ Vysoká plnící schopnost díky speciální receptuře, typ pěny MAXI.

+ Zvýšená vydatnost oproti běžným 750 ml dózám.
+ Kvalitní a rovnoměrná struktura.
+ Rychleschnoucí s nízkou expanzí.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.