bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna GOLD

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221BDTPistolová pěna GOLD 750ml245,4012Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu.

+ Snadná aplikovatelnost.
+ Pro lepení polystyrenu.
+ Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub.
+ Vysoká odolnost proti plísním.
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 40 - 50 minut, Přídržnost k polystyrenu EPS > 0,1 MPa
Aplikační teplota
+5 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 8 - 12 minut
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdravíGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.