bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Pistolová pěna celoroční ČS

Profesionální jednosložková, montážní pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Pro práci od -15 °C až do +25 °C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9910013Pistolová pěna celoroční ČS 750ml237,6912Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí a spár mezi izolačními deskami z EPS a XPS i minerálních vláken (izolačních vat). Výborná tepelná a zvuková izolace.
Neobsahuje freony. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte nízkoexpanzní montážní pěnu zimní.

Řezatelnost do 60 min.

Vhodná pro zimní i letní sezónu.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.