bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Ochrana podvozků - kaučuk TECTANE

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
TA40701Ochrana podvozků - kaučuk TECTANE 400ml227,8312Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vytváří pevně přilnavý, přetíratelný ochranný film.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.