bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Nízkoexpanzní pěna pistolová SL

Je montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna, určená pro profesionály i zdatné amatéry. Speciálně vyvinuta pro požadavek maximální výtěžnosti při nízké roztažnosti a zvýšené pevnosti s možností použití za teplot až do +35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +10 °C.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221SLNízkoexpanzní pěna pistolová SL 750ml180,2812Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Výhody
+ Nízkoexpanzní;
+ Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní;
+ Vysoká pevnost, dobrá zvuková a tepelná izolační schopnost;
+ Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace.
+ Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

Použití
+ Montáže okenních rámů a obložkových dveřních zárubní;
+ Vyplňování montážních prostorů mezi panely;
+ Zvuková a tepelná izolace mezi kabinou a obytnou části vozidla;
+ Lepení parapetů, dřevěných obkladů stěn, izolace střešních konstrukcí;
+ Vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a podlahy;
+ Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty);

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 30 - 60 minut
Aplikační teplota
+5 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 10 - 15 minut
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.