bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Nízkoexpanzní pěna pistolová GR

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující se pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.).

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40222GRNízkoexpanzní pěna pistolová GR 750ml143,1912Ano

Cena celkem:
0

Popis

K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Bez rozpínacích tlaků – ideální pro obložkové zárubně.
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.
+ Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub.
+ Vysoká odolnost proti plísním.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 30 - 60 minut
Aplikační teplota
+5 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 10 - 15 minut
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.