bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Multi Kleber WINTER pistolová pěna

Jednosložkové lepidlo Multi Kleber WINTER je speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40324MKMulti Kleber WINTER pistolová pěna 750ml360,2812Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

Jednokomponentní víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro zimní aplikace, k lepení a fixaci obkladových a konstrukčních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen pod bodem mrazu až do -15°C.

+ Aplikace při teplotách do -15°C.
+ Zděná jádra bytových domů.
+ Zvukové mezibytové příčky aj.
+ Stavby od zahradní architektury – ploty, altánky až po náročnější aplikace.
+ Lepení dutých cihel, betonových a pórobetonových tvárnic.
+ Lepení sádrokartonových a cementovláknitých desek.
+ Lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů.
+ Pro lepení většiny stavebních materiálů.
+ Vysoká výtěžnost.

+ Vysoká efektivita práce.
+ Dodržení termínu výstavby bez ohledu na počasí.
+ Snadná a rychlá aplikace.
+ Výborná přilnavost ke kameni, betonu, omítce, zdivu, dřevu, polystyrenu, PVC,apod.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.