bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Montážní pěna nízkoexpanzní ČS

Jednosložková, trubičková, stavební pěna s vysokou výtěžností a současně malou expanzí. Rychle vytvrzuje při nízkých teplotách. Dobrá zvuková a tepelní izolace.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
2708015Montážní pěna nízkoexpanzní 825ml ČS252,8912Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vhodná pro montáže okenních rámů a dveřních zárubní. Izolace potrubních systémů. Utěsnování proůchodů ve stěhnách. Vplňování dřevěných obkladů stěn, parapetů, izolace a zateplování střešních konstrukcí.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní rekci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.