bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Maxi pistolová pěna 66

Pro maximálně efektivní práci. Při montážích oken a dveří, akustických a tepelných izolací, či vyplňování prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropech, vyjímaje montáže obložkových zárubní.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40222RLMaxi pistolová pěna 66 825ml GOLD220,9812Na dotaz

Cena celkem:
0

Popis

K tepelné izolaci střech apod. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS. Díky inovované receptuře je výtěžnost této HI-TECH moderní pěny až 66 litrů (měřeno laboratorně) a montážník se tak nemusí zdržovat výměnou dózy. Spotřeba dóz a následný plechový odpad je také menší. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

+ Výtěžnost až 66 litrů z jedné dózy.
+ Vydatnost v běžných metrech až 100 m při průřezu spáry 5 cm².
+ Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub.
+ Vysoká odolnost proti plísním.
+ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

Specifikace

Ostatní
Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 35 minut
Aplikační teplota
+5 °C až +35 °C
Doba vytvoření povrchové slupky
≈ 10 - 15 minut
Tepelná odolnost
-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H315 Dráždí kůži. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchacích potíže. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvplat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím materřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.