bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOXEAL UV30-12

Loxeal UV 30 - 12 je vhodné k lepení termoplastů navzájem, i ve spojení se sklem.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
3700178LOXEAL UV30-12 láhev 50mlNa dotaz50Ano

Vložit do košíku

Popis

Loxeal UV 30-12 Series je lepidlo vyvinuté pro lepení termoplastů (PC, PET, PVC, ABS, PMMA) vytvrzující UV zářením pomocí nízkoenergetických lamp. Tvoří pevné a velmi pružné spoje. Lze použít také pro lepení termoplastů ke sklu a kovu. Výrobek je ideální tam, kde je kladen důraz na estetiku.

Specifikace

Rozsah teplot
-55 °C až +120 °C
Viskozita
200 - 400 mPa∙s
Specifická (měrná) hmotnost
1,10 g/ml
Barva obsahu
bezbarvý

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdravíGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození repodukční schopnosti. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.