bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOXEAL UV30-12

Loxeal UV 30 - 12 je vhodné k lepení termoplastů navzájem, i ve spojení se sklem.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
3700178LOXEAL UV30-12 láhev 50mlNa dotaz50Ano

Vložit do košíku

Popis

Loxeal UV 30-12 Series je lepidlo vyvinuté pro lepení termoplastů (PC, PET, PVC, ABS, PMMA) vytvrzující UV zářením pomocí nízkoenergetických lamp. Tvoří pevné a velmi pružné spoje. Lze použít také pro lepení termoplastů ke sklu a kovu. Výrobek je ideální tam, kde je kladen důraz na estetiku.

Specifikace

Rozsah teplot
-55 °C až +120 °C
Viskozita
200 – 400 mPa∙s
Specifická (měrná) hmotnost
1,10 g/m
Barva obsahu
bezbarvý

Výstražné symboly

GHS07 - GHS 07 - dráždivé

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.