bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOXEAL UV30-11HV

Tixotropní středně / vysoce viskózní lepidlo, které se rychle vytvrzuje prostřednictvím UV záření nebo světla s vysokou intenzitou. Lepidlo bylo vyvinuto pro lepení PC, ABS a PVC s nízkým praskáním. Vytváří flexibilní a tuhou plastovou fólii.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
3700070LOXEAL UV30-11HV láhev 250mlNa dotaz30Ano

Vložit do košíku

Popis

Lepidlo bylo vyvinuto pro lepení PC, ABS a PVC s nízkým praskáním. Vytváří flexibilní a tuhou plastovou fólii.

Specifikace

Viskozita
3000 - 5000 mPa.s, tixotropní
Specifická (měrná) hmotnost
1,1 g / ml
Pevnost v tahu
> 15 N/mm2
Báze / Materiál
uretanový akrylát
Barva obsahu
transparentní / lehce neprůhledná

Výstražné symboly

GHS06 - GHS 06 - toxickéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.