bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOXEAL AC5002

Dvousložkové tvrzené akrylové lepidlo, rychle schnoucí při pokojové teplotě. Lepení různých materiálů, včetně kovů, plastů, kompozitů, keramiky a dřeva.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
9901964LOXEAL AC5002 50ml (1x lepidlo + 1 špička)Na dotaz10Ano

Vložit do košíku

Popis

Loxeal AC5002 je dvousložkové houževnaté akrylátové lepidlo, které rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Tvoří spoje s vysokou pevností ve smyku, rázu i odlupování, má velikou chemickou odolnost. Je velmi odolné teplotním i tepelným změnám. Svou houževnatostí je ideální pro lepení různých materiálů včetně kovů, plastů, kompozitu, keramiky a dřeva. Dodává se jako sada se směšovací špičkou (lze použít i samostatně).

Loxeal AC5002 je alternativou k produktu Penlock GTI

Vytvrzovací vlastnosti při +25 °C (charkter. hodnoty)
Doba zpracování 2 minuty*
Pevnost pro manipulaci 8 minut
Doba vytvrzování 25 minut
Úplné vytvrzení 24 hodin
Pevnost pro odloupnutí (ISO 4578) 280 N/25mm
Pevnost ve smyku (ISO 4578),
25 °C ocel 20 N/mm2
Tvrdost (Shore D) 80
Teplotní rozsah -40 °C až +120 °C

Přilnavost k různým podkladům – pevnost ve smyku
Hliník 27 N/mm2
Uhlíkové vlákno 13 N/mm2
Vláknem vyztužený plast
Epoxy FRP 6 N/mm2
ABS 6 N/mm2
PVC 8 N/mm2
Polymetylmetakrylát 4 N/mm

Další informace
Tento výrobek se nedoporučuje používat ve styku se silnými oxidačními činidly. Výrobek může ovlivnit některé termoplasty a pro proto nutné zkontrolovat kompatibilitu s těmito podklady.

Návod k použití
1. Příprava povrchů
Nejlepšího výsledku se dosáhne poškrabáním povrchů (především z hliníku, mědi a jejich slitin), následným odmaštěním, očištěním přípravkem Loxeal Cleaner 10 nebo acetonem a několikavteřinovým vysušením.
2. Mísení
Pryskyřici a tužidlo je potřeba nejdříve v hmotnostním nebo objemovém poměru mechanicky smíchat až do dosažení jednotného barevného odstínu. Výrobek je dodáván v dvojité kartuši se směšovací špičkou, která umožňuje přímou a správnou aplikaci výrobku. Prvních 3 až 5 cm vytlačeného lepidla se odstraní. Nepoužije-li se směšovací špička, je potřeba se ujistit, že vytlačované složky lepidla
jsou na sobě, nikoliv vedle sebe. Je možné samostatně nanést tenkou vrstvu pryskyřice a tenkou vrstvu tvrdidla.
3. Doba zpracování
Doba zpracování již smíchaného produktu se může pohybovat od minut až do několika hodin v závislosti na pokojové teplotě a poměru pryskyřice/tužidla. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracování. Doporučená teplota zpracování by měla být vyšší než +15 °C.
4. Lepení
Lepené části se po nanesení lepidla drží stlačené k sobě až do úplné polymerace tak, aby se zabránilo jakémukoliv mechanickému namáhání.
5. Čištění
Nadbytek lepidla lze odstranit acetonem nebo jiným čističem na bázi rozpouštědla, který se snáší s lepenými materiály. Použité nářadí a dávkovače musí být vyčištěné před vytvrzením lepidla. Po vytvrzení lze lepidlo odstranit pouze mechanicky.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.