bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

LOXEAL 34-59

Rychlé chemické strukturální lepidlo – konstrukční lepidlo.


Popis

Loxeal 34-59 je dvousložkové rychle vytvrzující strukturální lepidlo, jehož složky se předem nesmíchávají. Používá se spolu s Aktivátorem 17 nebo Aktivátorem 20. Lepí feritové slitiny, kovy, sklo a keramiku. Lepené díly jsou soudržné v průběhu 20-40 sekund. Gelová konzistence zajišťuje, za několik minut, dobrou pevnost ve smyku i v nárazu. Je ideální pro lepení ve vysokorychlostních montážních linkách. Neobsahuje kyseliny.

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.