bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Lockfix LC GT

Dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo s velmi krátkou dobou tvrdnutí k lepení tvrdých materiálů.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0700601Lockfix LC GT 50g (+1x špička bajonet)732,031Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vysoká mechanická pevnost, rychlé tuhnutí, teplotní odolnost do + 150°C, lepení všech tvrdých materiálů. Plně nahrazuje pájení či svařování.

LC GT jsou dvousložkové strukturální lepidla na bázi akrylu, umožňující objemovou polymerizaci. Nanášejí se buďto ve vrstvách, anebo pomocí statické míchačky.

LC GT se vyznačuje především mimořádně dobrou pevností ve střihu, odolností proti úderu a oděru,
jako i teplotní odolností.

LC GT neobsahuje žádná rozpouštědla, homogenizace není nutná.

Ačkoliv LC GT přilne i na lehce mastném povrchu, doporučuje se kvůli maximální pevnosti povrch předem očistit rozpouštědlem, nebo lehce oškrabat.

Příklady materiálů, které je možno lepit LC GT-em:
Ocel - chrom - ABS - acrylike - hliník - nikl - polystral - dřevo - měď - zinek - epoxy FRP - sklo - ušlechtilá ocel - polyester - phenol FRP - kámen - mosaz - vrdý PVC - GRP - cement/sádra

LC GT se nedoporučuje pro: Olovo, galvanické kovy, některé kaučuky, polyolefín (polypropylen, polyetylen a jiné), penoplast, polystyrol


Součástí balení je 1x špička. Náhradní špička je obj. číslo 0700602

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360F Může poškodit reprodukční schopnost. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.