bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Lockfix LC GT

Dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo určené k lepení tvrdých materiálů. Plně nahrazuje pájení či svařování. Disponuje vysokou rychlostí lepení.

KódNázevCena bez DPHCena s DPHSklademPočet
0700601Lockfix LC GT 50g644,16779,43Ano

Cena celkem:
0

Popis

Vysoká mechanická pevnost, rychlé tuhnutí, teplotní odolnost do + 150°C, lepení všech tvrdých materiálů.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivé

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H322 Zdraví škodlivý při vdechování. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.