bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOCKFIX GM 85

Dvousložkový epoxidový tmel (tekutý kov) na opravy prasklin, armatur, potrubí, čerpadel a stržených závitů. Použití na ocel. Kovový vzhled.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0700412LOCKFIX GM 85 24ml (T konektor)Na dotaz1Ano

Vložit do košíku

Popis

Zachovává barvu kovu (má kovový vzhled) - litina, nemusí se brousit, velmi jemná struktura. Dobře izoluje a zabraňuje korozi. Po vytvrzení lze dobře opracovávat - brousit, vrtat, frézovat.

Garant Metal je dvousložková rychle tvrdnouce kompozici - tekutý kov určený na opravu především kovových součástí. Umožňuje řešit široké spektrum technických problémů. V praxi se nejčastěji používá na všechny druhy oprav odlitků (vyrovnání nerovností a důlků), poškozených přírub, prasklé radiátory, bloky motorů, trubky a armatury, chladiče a nádrže, nebo i děravé (prorezavělé) kovové nádoby jako jsou olejové a benzínové vany. Může být použit i pro opravy betonu, dřeva, skla, atd. Přípravek vyplňuje a nahrazuje chybějící části opravovaných materiálů, a zlepšuje jejich vlastnosti. Nepodléhá korozi. Vytváří dokonalou povrchovou úpravu, po vytvrzení lze brousit, frézovat, vrtat.

Vlastnosti po vytvrzení:
teplotní odolnost -35ºC - +250ºC
tvrdost Shore D 85
doba zpracovatelnosti 5 minut při 23ºC
vytvrzení 30 minut od smíchání složek při 23ºC
smyková pevnost 20 MPa
chemická odolnost oleji, vodě, benzínu, slabé kyseliny a zásady, neodolává chlorovaným a
aromatickým uhlovodíkům (aceton, perchlor)
smrštitelnost neměřitelná
mísící poměr
složek 1 díl složky A + 1 díl složky B (objemově i váhově)

Návod k použití:
1. Před použitím tmelu je třeba plochu dílce očistit, zdrsnit a případně odmastit acetonem.
2. Před aplikací promícháme složky A i B v plastovém obalu.
3. Na připravený plech vložíme objemově stejné jeden díl složky A a jeden díl složky B. Důkladně smícháme špachtlí na plechu a naneseme na opravované místo. Doba zpracovatelnosti je cca 5 minut.
4. Takto nanesený tmel vytvrzuje při 23ºC cca 30 minut.
5. Po vytvrzení je možné tmel zabrousit, nebo jinak opracovat (vrtat, frézovat).
6. Znečistěné nástroje umýt hadříkem namočeným v acetonu.

Poznatky z praxe:
1. Nejvhodnější teplota pro použití tmelu je 23ºC. Snížená teplota při aplikaci na 5 - 10ºC zpomaluje proces vytvrzování a tmel je hustší. Proto doporučujeme výrobky skladovat při teplotě kolem 23ºC a do studených provozů rozdělovat až při samotných opravách.
2. Všechny epoxidové kompozice mají záruku 24 měsíců. Pokud jsou skladovány v původních uzavřených obalech, tak se mohou skladovat prakticky neomezeně dlouho. Vlivem skladování může dojít k vytěsnění tekutých složek. Proto před použitím složky A i B promícháme v původním plastovém obalu.
3. Při dávkování není nutné jednotlivé složky vážit. Nanáší se objemově stejné díly složky A a složky B.

Špičky nejsou součástí balení. (Špička pro T konektor obj.č. 3700202).

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.