bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

LOCKFIX GM 85 AL

Dvousložkový epoxidový tmel (tekutý kov) s příměsí a vzhledem hliníku na opravy prasklin hliníku a hliníkových armatur.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
0700417LOCKFIX GM 85 AL 24ml (T konektor)Na dotaz1Ano

Vložit do košíku

Popis

Zachovává barvu hliníku (má hlinikový vzhled), nemusí se brousit, velmi jemná struktura. Dobře izoluje a zabraňuje korozi. Po vytvrzení lze dobře opracovávat - brousit, vrtat, frézovat.

GM 85 AL je dvousložkový tmel stříbrné barvy na bázi epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem hliníkových plniv. Vyznačuje se vysokými pevnostmi a vynikající přilnavostí na kov. Je určen na opravy a lepení hliníkových odlitků a výrobků, opravu hliníkových a duralových forem, modelů a jaderníků. Použití nachází také ve slévárnách, kde při odlévání vzniká na výrobcích řada vzduchových bublin, porózity a dalších závad, které se snadno tímto tmelem opraví.

Přípravek se vyznačuje velmi jemnou strukturou, vysokou teplotní odolností – při mísícím poměru 2:1 až 250°C, při poměru 1:1 do 170°C. Vlastnosti tmelu po vytvrzení vyhovují následnému komaxitování.
Doba vytvrzení se liší podle množství zpracovávaného materiálu a teploty prostředí. Při standardních podmínkách má hmota pro běžné aplikace vyhovující vlastnosti za několik hodin. Vlastnosti materiálu po vytvrzení však můžeme ještě zlepšit temperováním vytvrzeného materiálu při teplotě 50 - 80°C po dobu cca 2 hodiny. Tím dojde k dokonalému zesíťování a dotvrzení materiálu. Zlepšíme tím výslednou teplotní a chemickou odolnost a tvrdost. Přípravek vyplňuje a nahrazuje chybějící části opravovaných materiálů, a zlepšuje jejich vlastnosti. Nepodléhá korozi. Vytváří dokonalou povrchovou úpravu, po vytvrzení lze brousit, frézovat, vrtat.

Vlastnosti po vytvrzení:
teplotní odolnost -35ºC - +250ºC ( poměr 2:1 ) +170°C ( poměr 1:1 )
tvrdost Shore D 85
doba zpracovatelnosti 15 minut při 23 ºC
vytvrzení 120 minut od smíchání složek při 23ºC
smyková pevnost 5,5 MPa
chemická odolnost oleji, vodě, benzínu, slabé kyseliny a zásady, neodolává
chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům (aceton, perchlor)
smrštitelnost neměřitelná
mísící poměr složek 1 ( 2 ) díl(y) složky A + 1 díl složky B (objemově i váhově)

Návod k použití:
1. Před použitím tmelu je třeba plochu dílce očistit, zdrsnit a případně odmastit acetonem.
2. Před aplikací promícháme složky A i B v plastovém obalu.
3. Na připravený plech vložíme jeden (příp. dva) díl složky A a jeden díl složky B. Důkladně smícháme špachtlí na plechu a naneseme na opravované místo. Doba zpracovatelnosti je cca 15 minut.
4. Takto nanesený tmel vytvrzuje při 23ºC cca 120 minut.
5. Po vytvrzení je možné tmel zabrousit, nebo jinak opracovat (vrtat, frézovat).
6. Znečistěné nástroje umýt hadříkem namočeným v acetonu.

Poznatky z praxe:
1. Nejvhodnější teplota pro použití tmelu je 23ºC. Snížená teplota při aplikaci na 5 - 10ºC zpomaluje proces vytvrzování a tmel je hustší. Proto doporučujeme výrobky skladovat při teplotě kolem 23ºC a do studených provozů rozdělovat až při samotných opravách.
2. Všechny epoxidové kompozice mají záruku 24 měsíců. Pokud jsou skladovány v původních uzavřených obalech, tak se mohou skladovat prakticky neomezeně dlouho. Vlivem skladování může dojít k vytěsnění tekutých složek. Proto před použitím složky A i B promícháme v
původním plastovém obalu.
3. Při dávkování není nutné jednotlivé složky vážit. Nanáší se objemově stejné díly složky A a složky B.

Špičky nejsou součástí balení. (Špička pro T konektor obj.č. 3700202).

Výstražné symboly

GHS05 - GHS 05 - látky korozivníGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS09 - GHS 09 - nebezpečné pro životni prostředí

Bezpečnostní upozornění

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.